Tarih: 06.05.2013 Pazartesi | Okunma Sayısı: 14078

ÇORBADA BİZİM DE TUZUMUZ OLSUN

Mehmet Akif AK Mehmet Akif AK
Genel Müdür

Dünyanın her yerinde olduğu gibi ülkemizde de kırsal kesimde yaşayan insanlar, sınırlı imkânlara, kıt kaynaklara sahiptir. Gelir seviyeleri ve hayat standartları düşüktür.

Kırsal Kalkınmanın önemi bu noktada kendini göstermektedir. Tarım ve hayvancılıkla uğraşarak hayatını idame ettirmeye çalışan insanların, ekonomik ve sosyal açıdan durumlarını iyileştirmek, kırsal kalkınmanın temelini oluşturmaktadır.

 

Bütün dünyada olduğu gibi Türkiye’de de önemini koruyan ve her geçen gün daha da çok hissettiren Kırsal Kalkınmanın gerçekleşmesinde kamu sektörü kadar, özel sektöre de sorumluluk düşmektedir.

 

Kırsal kalkınmanın salt konuşulan, yazılan bir temenni olmaktan çıkıp somut, uygulanabilir strateji ve politikalar haline gelmesinde Tarım Danışmanlarının önemi yadsınamaz.

 

Lansy mühendislik, danışmanlık bu görev ve sorumluluğunun farkında olarak, sektördeki yerini almıştır.

 

Lansy, danışmanlık, mühendislik olarak biliyoruz ki Kırsal kalkınmanın gerçekleştirilememesi demek, yoksulluğun, gelir adaletsizliğinin sürgit devam etmesi demektir. Bu da beraberinde ülke düzeyinde toplumsal huzursuzluğu, kaos ve anarşiyi getirecektir.

 

Ülkemizde çeyrek asrı aşkın bir süredir yaşanan, can ve mal kaybına neden olan terörün, kırsal kalkınmanın sağlanamamış olmasından kaynaklandığını da unutmayalım.

 

Unutmamamız gereken bir önemli husus daha var.O da kırsal kalkınmanın göz ardı edilmesi sonucu, kırsaldan kentlere doğru akan göç olgusunun beraberinde getirdiği sosyal ve ekonomik sorunlar.

 

Kırsal kalkınmaya yardımcı olmak amacıyla geliştirilen ve uygulamaya konulan kırsal kalkınma projelerinin (IPARD) ülkemizin yarınları adına önemli katkılar sağlayacağını söylemek, bir kehanet olmasa gerek. Bu projeler ile kırsalda yaşayan insanlarımızın gelir ve hayat seviyelerinin yükseleceğine olan inancım tamdır.

 

AB’ye uyum sürecinde ülkemizin IPARD programından yararlanıyor olması, son derece önemlidir. Kırsal kalkınmanın gerçekleşmesi demek, dolaylı olarak bütün ülkenin kalkınması demektir.

 

Lansy, danışmanlık, mühendislik olarak bu sürece yapacağımız minik katkılar, bizim için paha biçilmez mutluluk ve saadet kaynağı olacaktır. Hep birlikte, bu ülkeye, bu ülkenin insanına hizmet yolunda yarışacağız. Sağlık ve mutluluk, bolluk ve bereket bu hizmet yolunda biricik yoldaşımız olsun.

ZİYARETÇİ SAYACI
  • Online
  • Bugün
  • Dün
  • Toplam
  • :
  • :
  • :
  • :

Lansy Mühendislik ve Danışmanlık © 2013

İLKNET