Tarih: 06.05.2013 Pazartesi | Okunma Sayısı: 11740

KIRSAL TURİZM VE TÜRKİYE TURİZMİ İÇİN ÖNEMİ

Gaye KAYHANDEMİR Gaye KAYHANDEMİR
Proje UZMANI

Kırsal turizm, hem kırsal yerleşmelerle içiçe olan, hem de doğal kaynaklara dayalı bir turizm türüdür. Birçok olumlu etkilerinden dolayı, turizmde gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerde, varolan turizm türlerinin alternatifi ya da tamamlayıcısı olarak, önemi her geçen gün daha iyi anlaşılmaktadır.

Türkiye’de de kırsal turizm, sayısız yararları göz önüne alındığında ülkemiz turizmine büyük destek verebilir. Başta, turizmin yıl içinde belirli aylardaki yoğunluğunun azaltılmasında etkisi olabilir ve turizmin ülke coğrafyasındaki eşitsiz dağılışını gidermeye katkısı bulunabilir. Öte yandan değişik ve bilinçli turist gruplarından talep yaratarak pazarımızın genişlemesini sağlayabilir. Kırsal turizmin diğer turizm türleriyle kolay entegre olabilme gücü, onlara dinamizm verebilir. Kırsal turizm, sürdürülebilir turizm anlayışı ile en uyumlu bir turizm türüdür. Kırsal turizmin doğal ve kültürel mirasımızın korunmasında ve dünyaya tanıtılmasında önemli bir işlevi vardır.

Kırsal turizm kavramında kırsalın içerdiği anlam, ülkemizde doğrudan “kırsal alanlar” olarak algılandığından, yayla turizmi, av turizmi, mağara turizmi, ekoturizm ve açıkhava doğa sporları kırsal turizm ile aynı tutulmaktadır.

Yanlış olmamakla birlikte, kırsal turizmde esas amaç bir köyde, bir çiftlikte, bir dağ evinde vb.de konaklayarak, kırsal kültürle tanışarak ve kaynaşarak bir tatil geçirmek olduğundan, aralarında amaç ve etkinlikler bakımından bazı farkların olduğu da bir gerçektir. Bugün için az sayıdaki köyümüzün gerçek anlamda kırsal turizme açıldığını görürken, büyük bir potansiyelin varlığını da bilmekteyiz.

Türkiye turizminde çeşitlendirmeye yol açacak bu tür girişimler, turizmi kıyılardan iç kesimlere çekmeyi de hedeflemektedir. Kısacası ülkemizde sürdürülebilir turizm için kabul edilen çekiciliklerin tümü vardır.

Bir ülkede turizmin gelişmesinde rol oynayan başlıca faktörlerden biri de tanıtımdır. Ülkemiz tanıtımının yıllardır yetersiz olduğu kanısı yaygındır. 2000 yılında Turizm Bakanlığı tarafından tanıtımda yeni bir kampanya başlatılarak, “Ülkemizi turizm alanında bir marka olarak yeniden konumlandırma” çalışmalarına girişilmiştir. Yeni turizm logosunda Türkiye tek bir sembolle değil, hem denizi, hem tarihi, hem de kültürü ile vurgulanmaktadır. Bu tanıtım atağında çeşitliliği kucaklamak konseptinden yola çıkılmış ve üç temel amaca hizmet etmesi tasarlanmıştır.

Birincisi; turist sayısını arttırmak, ikincisi; turist profilini çeşitlendirmek ve kalitesini arttırmak, üçüncüsü; sürdürülebilir turizm hamlesini başlatmaktır. Ülkemiz turizmi için tanıtımda kültür, bugün olduğu gibi yıllardır kullanılan motiflerden biridir. İnsanımızın misafirperverliği, hoşgörüsü, sıcak ilişkilere önem vermesi, kültürel zenginliklerimiz, hep işlenen konular olmuştur. Kırsal kültür de, tanıtım ve turizm konusunda önemli bir araçtır. Çünkü, kırsal turizmde yabancı turist kaldığı süre içinde yerel toplumla, onun sosyal ve ekonomik yaşantısıyla birebir ilişki içindedir. Kurulan dostluk bağları, yaşanılan ilişkiler, her iki taraf için de unutulmaz olmaktadır. Çeşitli reklam ve propaganda araçlarıyla hiçbir zaman ulaşılamayacak bu tanıtım başarısı, kırsal turizm sayesinde kolaylıkla sağlanmaktadır.

Kırsal turizmin, ülkemizde iç turizm kapsamında şimdiye kadar talep görmemesi normal sayılmalıdır. Yakın yıllara kadar kırsal nüfusumuzun fazlalığı, kentlerimizde

yaşayanların da büyük kısmının kır kökenli oluşu, kültür yapımızda akrabalık ilişkilerinin kuvvetliliği, kırsal alanlara turizm amaçlı gidişlere pek gerek bırakmamıştır. Çünkü kırsal turizme katılmada ana motivasyonu, kırsal coğrafi ortamlara ve geleneksel kültüre özlem oluşturmaktadır. Birer kent toplumu haline gelmiş batılı ülkelerde, artık dinlenme-tatil kavramını çoğunlukla kırların çağrıştırmasındaki ana neden budur.

Türkiye’de kırsal turizmin asıl müşterisi olacaklar yabancı turistlerdir. Diğer bir ifadeyle kırsal turizm dış turizmde yerini almalıdır. Ülkemizde bazı köylerde şu anda eksikleri ve yanlışları ile değişik görüntülerle süren kırsal turizmi daha verimli kılabilmek için, yapılacak işlerin başında konaklamanın köylere sokulması gelmektedir. Bir köy derneği kurularak, konuklara rezervasyon işlemlerini yapması, günübirlik gelenlere de sınırlama getirmesi, batılı kırsal turizmde yerini almıştır. Bizde de bunun yapılması çok zor değildir. Asıl zor olan, ülkemizin kırsal kültür zenginliğini sürdürülebilir biçimde turizmde kullanabilmek, yozlaşmaya izin vermemektir.

 

 

 

 

(Füsun SOYKAN’dan alıntıdır

Ege Cografya Dergisi, 12 (2003), 1-11, Izmir

Aegean Geographical Journal, 12 (2003), 1-11, )

Yazarımızın Diğer Yazıları

ZİYARETÇİ SAYACI
  • Online
  • Bugün
  • Dün
  • Toplam
  • :
  • :
  • :
  • :

Lansy Mühendislik ve Danışmanlık © 2013

İLKNET