KALİTE BELGELERİ

HELAL GIDA BELGESİ

·         TANIM= Helal belgesi İslam dinine göre yasak olmayan ürünlere verilen uluslararası bir belgedir.Helal belgesi İslami kurallara uygun olarak hazırlanan ürünlere verilen sertifikadır.Helal belgesi İslam dinine göre yasak olmayan ürünlere verilen Uluslararası bir belgedir.Gıdaların, helal hassasiyeti taşıyan insanlara; hammaddenin üretiminden başlayarak, tüm üretim süreçleri dahil olmak üzere, ambalajlama, nakil, depolama ve sunum zincirinde sürdürülebilir helal güvenilirliğinin sağlanması son derece önemlidir.Bu güvenilir sunum “Helal Gıda Belgelendirmesi” ile sağlanır.

Türk Standartları Enstitüsü “Helal Gıda Belgelendirmesi”ne 4 Temmuz 2011 tarihinde başladı.

HACCP SİSTEM KURULUMU

·         TANIM=  1973’te NASA tarafından tasarlandı.

HACCP Et-Süt ve Yumurta üretimi yapan firmaların kurması ve uygulamak zorunda oldukları sistemdir.Gıda endüstrisinde risk analizi olarak nitelendirilen HACCP, "Tehlike Analizleri ve Kritik Kontrol Noktaları" olarak adlandırılmaktadır.İnsan sağlığını olumsuz etkileyebilecek unsurların safdışı bırakılması için önlemlerin alınmasıdır. HACCP, gıda odaklı bir kalite güvence sistemidir ve bilimsel çalışmalara dayanır.Gıda zincirindeki tüm aşamalar dikkate alınmaktadır. Bu aşamalar, ön hazırlık, üretim, taşıma, depolama, ambalajlama, muhafaza, ve sevkiyat şeklinde sıralanabilir. Her aşamada hijyen koşullarına uyum esastır.

TEMEL PRENSİPLER

1.      Tehlike Analizi

2.      KKN Belirlenmesi

3.      KKN İçin Kritik Limitler

4.      KKN İçin İzleme Sistemi

5.      DÖF(DüzenleyiciÖnleyiciFaaliyetler)

6.      Doğrulama Prosedürü

7.      Dokümantasyon ve Kayıt

ISO 22000

·         TANIM=Evrensel Gıda Güvenliği Sistemi. 1 Eylül 2005 te yayınlanan ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi; dünya çapında güvenli gıda üretim zinciri oluşturmak amacıyla oluşturulmuş uluslar arası bir standarttır. Tedarikçiler, kullanıcılar, yasal otoriteler, tüketiciler ve tüm ilgili birimler arasında iletişimi ve bu sayede güvenli gıdanın her basamakta izlenebilirliğini sağlamayı esas almaktadır. 
Bu Standard, gıda zinciri boyunca son tüketime kadar gıda güvenliğini sağlamak için takip eden genellikle anahtar öğeler olarak kabul edilen öğeleri birleştiren gıda güvenliği yönetim sistemi için ihtiyaçları tanımlamaktadır. Bu ihtiyaçlar;
- İnteraktif iletişim
- Sistem yönetimi
- Ön gereksinim Programları
HACCP prensipleri

Dış yararlar:

·         kuruluşun imajının güçlenmesi,

·         markalaşmayı hızlandırma ve müşteri güveni,

·         müşteri memnuniyeti,

·         müşteri artışı,

·         rekabet gücünün artması,

·         genel gıda hijyen kuralları ile sektöre özgü iyi üretim uygulamalarını sağlar.

ISO 9001

·         TANIM=İşletmelerin müşterilerin beklentileri ve Mevzuat gerekliliklerini karşılamak için ihtiyaç duyduğu bir kalite yönetim sisteminde asgari ne gibi şartları sağlaması gerektiğini ortaya koyar.Kuruluşun mal veya hizmet üretiminin tüm aşamalarını belirler ve her defasında aynı kalitede sonucun alınacağı iş süreçleri yaratmayı amaçlar.

                              

Dış yararlar:

·         kuruluşun imajının güçlenmesi,

·         müşteri memnuniyeti,

·         müşteri artışı,

·         rekabet gücünün artması,

·         daha iyi tedarikçi ilişkileri sağlar.

ISO 14001

·         TANIM= ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, her türlü üretim sektöründe, ürünün ilk aşamasından tüketiciye sunulmasına kadar geçen her adımda çevresel etkilerin dikkate alınarak üretimin gerçekleştirilmesini sağlayan sistematik bir yaklaşımdır.ISO 14001, bir şirketin çevresel performansının kontrol edilmesi ve geliştirilmesi oluşumunu yani sürecini tanımlayan uluslararası bir standarttır.Standardın uygulaması gönüllülük esasına dayanır.Ürün değil sistem standardıdır.Ne üretildiğine değil nasıl üretildiğine bakar.Amacı doğal kaynak kullanımını azaltmaktır.

OHSAS 18001

·         TANIM= OHSAS 18001 her türde sektöre ve faaliyetleri tüm organizasyonlara uygulanabilen, iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin kuruluşların genel stratejileri ile uyumlu olarak sistematik bir şekilde ele alınıp sürekli iyileştirme yaklaşımı çerçevesinde çözümlenmesi için kullanılan etkin bir araçtır. Bu standart yardımıyla iş sağlığı ve güvenliği risklerinin belirlendiği, analiz edildiği ve önlemlerle asgari seviyeye indirildiği, yasal mevzuata uyumlu, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hedeflerin bulunduğu ve bunların gerçekleştirilmesi için uygulamaların hayata geçirildiği bir yönetim sistemi kurmak mümkündür. Bu sayede çalışanlar acil durumlara hazır, iş sağlığı ve güvenliği performansını izleyen, izleme sonuçlarını iyileştirme faaliyetlerini başlatmak için kullanan, faaliyetlerini denetleyen, yaptıklarını gözden geçiren ve dokümante eden bir kuruluşta iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerine gereken önemi veren bir sistemin parçası olacaklardır.

ISO/IEC 27001

·          TANIM=Bilgi Güvenliği Yönetimi; Bilgi, diğer önemli ticari varlıklar gibi, bir işletme için değeri olan ve bu nedenle uygun olarak korunması gereken bir varlıktır.Kuruluşların faaliyetleri ve belki devamı için büyük bir önem taşır. Bilgi güvenliği, ticari sürekliliği sağlamak, ticari kayıpları en aza indirmek ve ticari fırsatların ve yatırımların dönüşünü en üst seviyeye çıkartmak için bilgiyi geniş tehlike ve tehdit alanlarından korur.

Kalite Danışmanı.

Özgün İNHANLI

ZİYARETÇİ SAYACI
  • Online
  • Bugün
  • Dün
  • Toplam
  • :
  • :
  • :
  • :

Lansy Mühendislik ve Danışmanlık © 2013

İLKNET