ÇEVRE DANIŞMANLIĞI

Firmamız 03.02.2011 tarihinde ÇDYB-0651 numaralı belgeyi T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından almaya hak kazanmış ve bu doğrultuda Çevre Danışmanlık Hizmeti sunmaya başlamıştır.

Çevre Danışmanlık Hizmetleri Doğrultusunda Yapmış Olduklarımız

 • Kapsam Dışı Görüş Yazılarının Alınması
 • Çevre Mevzuatları Kapsamında Uygunsuzlukların Tespiti ve Raporlanması
 • İl Müdürlüğü Uygunluk Yazılarının alınması
 • Geçici Faaliyet Belgesinin alınması

Çevre İzinleri

 • Emisyon İzni
 • Gürültü Kontrolü İzni
 • Atık Su Deşarjı İzni
 • Tehlikeli Madde Atık Su Deşarjı İzni
 • Derin Deniz Deşarjı İzni

Çevre Lisansları

 • Geri Kazanım Lisansı (Tehlikeli Atık, Tehlikesiz Atık, Atık Yağ, Bitkisel Atık Yağ, Atık Pil ve Akümülatör, Ömrünü Tamamlamış Lastik, Ambalaj Atığı)
 • Bertaraf Lisansı (Atık Yakma ve Birlikte Yakma, Düzenli Depolama)
 • Ara Depolama Lisansı (Tehlikeli Atık)
 • İşletme Lisansı (Tıbbi Atık Sterilizasyon, Ömrünü Tamamlamış Araç İşleme, Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma,  Tanker Temizleme,  Hurda Metal, Atık Kabul Tesisi)
 • Arındırma Lisansı (PCB Arındırma)
  • Yıllık İç Tetkiklerin Yapılması ve Raporlanması
  • Tesislerin Çalışmasının Çevre Kanunu ve Bu Kanuna Dayanılarak Yürürlüğe Giren Yönetmeliklere Uygunluğunun Kontrolü
  • Atık Yönetimi (Ambalaj Kod ve Şifre, Atık Yağ Beyan Formu, Tehlikeli Atık Kod ve Şifre, Endüstriyel (Tehlikeli ve Tehlikesiz) Atık Yönetim Planı, Ambalaj Atıkları Eylem Planı )
  • Yürütülen çalışmaları düzenli aralıklarla izlemek, mevzuatlarda belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediğini tespit etmek ve raporlamak
  • Çevre Mevzuatları Kapsamında Tesis Çalışanlarına Bilgilendirici Eğitimlerin Verilmesi
  • Çevre Mevzuatları Kapsamında Tesis Çalışanlarına Özendirici Faaliyetlerin Düzenlenmesi
  • Teknik Uygunluk Raporları Hazırlamak ( Atık Yağ, Bitkisel Atık Yağ, Ömrünü Tamamlamış Lastik, ÖTA Geçici Depolama, ÖTA İşleme, PCB Arındırma… )
ZİYARETÇİ SAYACI
 • Online
 • Bugün
 • Dün
 • Toplam
 • :
 • :
 • :
 • :

Lansy Mühendislik ve Danışmanlık © 2013

İLKNET