Tarih: 04.04.2016 Pazartesi | Ekleyen : lansy2 | Okunma Sayısı: 27373

Genç çiftçilerin desteklenmesini öngören tebliğ Resmi Gazete’de yayımlandı.

Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik tarafından imzalanarak Başbakanlığa gönderilen kırsal kalkınma destekleri kapsamında genç çiftçi projelerinin desteklenmesi hakkında tebliğ, 04 Nisan 2016 tarihli Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe girdi.​

Tebliğ özetle şu hususları kapsamaktadır:

-  Kırsal alandaki 18-40 yaş arası gençler müracaat edecektir.

-  Toplam nüfusumuzun yaklaşık %28'i kırsal alanda yaşamaktadır. Bununla birlikte bakanlığımız çiftçi kayıt sistemine kayıtlı 18-40 yaş aralığındaki çiftçi sayısı 330.412'dir. Bu da ÇKS'ye kayıtlı toplam çiftçi sayısının %13,46'sını oluşturmaktadır.

-  Bu program kapsamında genç çiftçilere 30.000.- TL hibe desteği verilecektir. Program 3 yıl süre ile uygulanmaya devam edecektir. (Bakanlar Kurulu Kararı üç yıl olacak şekilde yayımlanmıştır.)

-  Büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, arıcılık, kanatlı, ipekböceği yetiştiriciliği, meyvecilik, seracılık ile tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği konularına destek verilecektir.

-  Büyükbaş ve küçükbaş canlı hayvanlar TİGEM tarafından temin edilecektir.

-  Bitkisel üretim projelerinde traktör ve bahçe traktörü hariç, proje ihtiyacı olan diğer makine ve ekipmanlar destekleme kapsamına alınmıştır.

-  Su ürünleri üretimi projeleri yüksek maliyetli olması ve ruhsat alma işlemlerinin uzun sürmesi nedeniyle bu dönem program dışı tutulmuştur.

-  Ayrıca su ürünleri üretim projeleri bakanlığımız IPARD (Avrupa Birliği) ve kırsal kalkınma yatırımlarını destekleme programı (genel bütçe) kapsamında daha yüksek bedellerle desteklenmektedir.

-  Kanatlı sektöründe ördek, kaz, hindi ve serbest tavuk yetiştiriciliği destekleme kapsamına alınmıştır.

-  Başvurular tebliğ yayınlandıktan sonra 30 gün sürecektir.

-  Ön başvuru elektronik ortamda http://gencciftci.tarim.gov.tradresinden alınacak olup, başvuru dosyaları il ve ilçe müdürlüklerine elden teslim edilecektir.

-  Genç çiftçilerin hiç bir şekilde proje hazırlama gideri olmayacaktır. Bakanlığımızca hazırlanan örnek proje ve büyüklükleri tavsiye niteliğinde duyurulacaktır.

-  İl ve ilçeler arasındaki proje ve bütçe dağılımı TÜİK verileri esas alınarak bilimsel kurallara göre yapılmıştır.

-  Ülke genelindeki tüm başvurular, değerlendirme ve uygulamalar yazılım sistemi üzerinden anlık olarak bakanlık merkezinden izlenebilecektir.

-  Hibe sözleşmeleri ilçelerde imzalanacaktır.

-  Şehit yakınları, gaziler, engelli vatandaşlar ve kadınlara pozitif ayrımcılık uygulanacaktır (5'er puan)

-  Coğrafi işaret olan ürünler ile yerli gen kaynağı olan ürünler ön plana çıkarılacaktır. Bu şekilde hayvancılık bölgelerine öncelik verilecektir.

-  İl/içe merkezlerine uzak köylerden başvuranlar avantajlı olacaktır.

-  Satın alma uygulamaları basit, kolay ve uygulanabilir olacaktır.

-  Hayvancılık projelerinde yetiştiricilerin kendi aralarındaki alım-satımlar kabul edilecektir. Bu şekilde spekülatif fiyat hareketlerinin önüne geçilecektir.

-  ​Projelerin 2 yıl süre ile izlenmesi ve takibi yapılacaktır.​

BİLGİ NOTU

KONU: Genç Çiftçi projesi

AMACI: çiftçi kayıt sistemine 18-40 yaş oranı %15 in altında bulunmaktadır. Buda göstermektedir ki genç nufüs kırsal alanda kalmamakta ve şehire yönelmektedir. Genç nüfusun şehre yönelmesi nufüs yoğunluğuyla birlikte onlarca sorunu birlikte getirmektedir. Bu sorunu ortadan kaldırmaya yönelik genç çiftçi projesi hibe desteği kapsamında ortaya çıkmıştır.

KAYNAK: 05/04/2016 tarihli resmi gazetede yayımlanan tebliğ,

AÇIKLAMALAR

PROJE KONULARI

a) Hayvansal üretime yönelik; Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık, Arı ve arı ürünleri yetiştiriciliği, Kanatlı ve ipekböceği yetiştiriciliği,

b) Bitkisel üretime yönelik; Kapama meyve bahçesi tesisi , Fide, fidan, iç ve dış mekân süs bitkisi yetiştiriciliği, Kontrollü örtü altı yetiştiriciliği, Kültür mantarı üretimi,

c) Yöresel ürünleri ile tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik; Tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesi,Coğrafi işaretli, yerli gen kaynaklarını kullanarak, organik veya iyi tarım uygulamalı bitkisel ve hayvansal üretim, Coğrafi işareti olan gıdaların üretimi

BAŞVURU YERİ

İkamet ettiği veya taahhüt ettiği yer ilçe tarım müdürlükleri merkez ilçesi olmayan illerde il müdürlükleri.

ARANAN ŞARTLAR

-       TC vatandaşı olmak.

-       18 yaşından gün almış 41 yaşından gün almamış olmak

-       Okur-yazar olmak

-       Başvuru tarihi itibariyle; ücretli çalışmamak, örgün eğitime devam etmemek, vergi mükellefi olmamak, diğer hibe programlarından yararlanmamak

İSTENEN BELGELER

Başvuru aşamasında;

-       Nüfus cüzdanı fotokopisi

-       Çalışmadığına dair sgk belgesi

-       Tebliğ ekindeki 1,2 ve 3 nolu belgeler

-       Varsa ; yatırım yeri mülkiyet belgesi, proje konusunda eğitim belgesi, coğrafi işaret tescil belgesi, engelli gazi veye şehit yakını belgesi, diploma sureti yada okur yazarlık belgesi

Hibe sözleşmesi aşamasında;

-       Yatırım yerindeki ikamet belgesi

-       Yatırım yerine ait mülkiyet yada kira sözleşmesi

GENEL BİLGİLER

-       Yatırım yeri yerleşim biri 20000 den az olmalı.(büyükşehir kanunu öncesi tüzel kişiliği olan yerler dahil

-       Başvuru tarihleri 13/05/2016- 13/06/2016

-       Uygun görülen başvurularla beş iş günü içinde sözleşme yapılır. 120 gün içerisinde de alımlar yapılır. Bu süre içerisinde de ödeme talebi yapılır.

-       Hibe sözleşmesi bitim tarihinden sonra 5 iş günü içerisinde hibe ödeme tutarı başvurusu yapılır.

-       Canlı hayvan alımlarında ödeme TİGEM e yapılır.

-       Hibe ödemesi sonrası 2 YIL süre ile projede değişiklik yapılamaz.

-       En az yılda bir kontrol edilir.

-       Traktör ve bahçe traktörü hibe kapsamında değildir.

-       Proje kapsamında yapılacak alımlar anne baba eş kardeş ve çocuktan yapılamaz.

-       Üretici kaydı mutlaka yaptırılmalı.

-       Yapılacak proje konusuyla ilgili eğitim alınmış olmalı yada izleme döneminde alınacağı taahhüt edilmeli

-       Tarım sigortası yaptırmak zorunlu

-       Makine ekipman alınmışsa 3 YIL  süre ile satılamaz.

-       Yapılan tesise “bu tesis gıda tarım ve hayvancılık bakanlığının hibe desteğiyle yapılmıştır” yazdırılacak

NOTLAR

            Uygulama esasları henüz yayınlanmamıştır. Yayınlandığında istenildiği takdirde daha ayrıntılı bilgiye ulaşılabilecektir.

ZİYARETÇİ SAYACI
  • Online
  • Bugün
  • Dün
  • Toplam
  • :
  • :
  • :
  • :

Lansy Mühendislik ve Danışmanlık © 2013

İLKNET