Tarih: 28.01.2015 Çarşamba | Ekleyen : lansy | Okunma Sayısı: 3618

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI BAŞVURULARI 12 ŞUBAT 2015 TARİHİNE KADAR UZATILDI...

 

28 Ocak 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29250

TEBLİĞ

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI

KAPSAMINDA TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIMLARIN

DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2014/43)’DE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2015/5)

MADDE 1  26/10/2014 tarihli ve 29157 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (TebliğNo: 2014/43)’in 20 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslara göre hazırlanan başvuru dosyasının girişi bu Tebliğin yayımıtarihinden itibaren yüz on gün içerisinde elektronik ağ üzerinden yapılır. Son başvuru tarihi 12/2/2015’tir.”

MADDE 2  Aynı Tebliğin 34 üncü maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Kendilerine yapılan bildirimi takiben il müdürlükleri ile 5/6/2015 tarihi mesai bitimine kadar hibe sözleşmesi imzalamayan başvuru sahiplerinin proje başvuruları ve bunlara ilişkin değerlendirme sonuçları iptal edilir.”

MADDE 3  Bu Tebliğ 23/1/2015 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4  Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

 

ZİYARETÇİ SAYACI
  • Online
  • Bugün
  • Dün
  • Toplam
  • :
  • :
  • :
  • :

Lansy Mühendislik ve Danışmanlık © 2013

İLKNET