Tarih: 12.05.2014 Pazartesi | Ekleyen : Ercan Taşçı | Okunma Sayısı: 154

Teşvik Belgesi Müracaatı Yapılan Çed Kararı Aranacak Yatırımlarda Bakanlık'tan Yazı İstenecek

 

Teşvik belgesi düzenlenebilmesi için yapılacak müracaatlarda "Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararı" veya "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir Kararı" şartı aranması gereken yatırım konuları için Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı'ndan alınan Karar veya Karara ilişkin yazı aranacak.

Ekonomi Bakanlığı'nın Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği Resmi Gazete'de Yayımlandı. Tebliğ ile teşvik belgesi müracaatında alınacak belgelerde değişikliğe gidildi. Buna göre bugün itibarıyla teşvik belgesi düzenlenebilmesi için yapılacak müracaatlarda Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği hükümlerine göre "Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararı" veya "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir Kararı" şartı aranması gereken yatırım konuları için Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı'ndan alınan Karar veya Karara ilişkin yazı aranacak.

-FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİ-

Yönetmeliğin "Finansal Kiralama İşlemleri" ile ilgili 20. maddeye ek hüküm getirildi. 20 Haziran 2012 tarihinden geçerli olmak üzere bugün itibarıyla yürürlüğe giren yeni düzenlemeye göre teşvik belgesi kapsamında temin edilmiş olan makine ve teçhizatın tamamı veya bir kısmı, finansal kiralama şirketi tarafından bizzat kiracıdan satın alınarak da (sat ve geri kirala) finansal kiralama işlemine konu edilebilecek. Ancak, tamamlama vizesi yapılmış olmakla birlikte satış için asgari süreleri doldurmayan veya tamamlama vizesi yapılmamış teşvik belgeleri kapsamındaki makine ve teçhizat için Genel Müdürlüğün izni gerekecek.

-GEÇİCİ MADDEYE DÜZENLEME-

Tebliğin "Geçici 1. maddesine" ikinci fıkra ilave edildi. "Tebliğin hükümleri, Kararın lehe gelen hükümleri açısından 1 Ocak 2012 tarihinden sonra yapılan müracaatlara istinaden düzenlenen teşvik belgelerine de uygulanır" hükmünü içeren geçici maddeye "Yatırım süresi içerisinde ilgili kambiyo mevzuatında yer alan ödeme şekillerinden herhangi biri ile ithalat işlemlerine başlanılmış veya bedeli kısmen ya da tamamen ödenmiş ancak ithalatı gerçekleştirilememiş makine ve teçhizatın ithaline, gümrük idarelerince belge kapsamında sağlanan destek unsurları uygulanmak suretiyle izin verilir" şeklindeki Tebliğin 11. maddesinin birinci fıkrası, "İthal ve yerli makine ve teçhizat listelerinde yer alan fiyatların, her bir makine ve teçhizat itibarıyla yüzde yüze kadar artış veya yüzde elliye kadar azalışlarında liste tadilatı yapılmaksızın doğrudan işlem yapılabilir" şeklindeki 16. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan hükümler daha önceki Kararlara istinaden düzenlenen yatırım teşvik belgelerine de uygulanacak şeklinde düzenlendi. Ayrıca "Finansal kiralamaya konu makine ve teçhizatın, yatırımcının mülkiyetine geçiş tarihine kadar Genel Müdürlüğün izni olmaksızın üçüncü kişilere satışı veya kiralanması durumunda her türlü sorumluluk finansal kiralama şirketine aittir. İflas veya sözleşmenin feshi veya yatırımın gerçekleşmemesi durumunda, yatırımcının mülkiyetine geçmemiş makine ve teçhizat için faydalanılan destekler ilgili mevzuat çerçevesinde finansal kiralama şirketinden geri alınır. Ancak, makine ve teçhizatın yatırımcının mülkiyetine geçmiş olması durumunda ilgili yasal düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla yatırımcı sorumludur" ve "Teşvik belgesi kapsamında temin edilmiş olan makine ve teçhizatın tamamı veya bir kısmı, finansal kiralama şirketi tarafından bizzat kiracıdan satın alınarak da (sat ve geri kirala) finansal kiralama işlemine konu edilebilir. Ancak, tamamlama vizesi yapılmış olmakla birlikte satış için asgari süreleri doldurmayan veya tamamlama vizesi yapılmamış teşvik belgeleri kapsamındaki makine ve teçhizat için Genel Müdürlüğün izni gerekir" şeklindeki 20. maddesinin beşinci ve on ikinci fıkralarında yer alan hükümler de daha önceki Kararlara istinaden düzenlenen yatırım teşvik belgelerine de uygulanacak.

Tebliğ ile ayrıca "Yatırımın Karakteristiğine Bağlı Olarak Teşvik Belgesi Talebinde Bulunulmadan Önce İlgili Mevzuatı Gereği Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarından Alınması Gereken Bilgi ve Belgeler" ile ilgili ekte düzenlemeye gidildi. Tebliğ 20 Haziran 2012 tarihinden geçerli olmak üzere bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

ZİYARETÇİ SAYACI
  • Online
  • Bugün
  • Dün
  • Toplam
  • :
  • :
  • :
  • :

Lansy Mühendislik ve Danışmanlık © 2013

İLKNET