Tarih: 25.09.2017 Pazartesi | Okunma Sayısı: 1290

TORAK KİRLİLİĞİ VE ÖNLEMLERİ

Harun YURTSEVEN Harun YURTSEVEN
Çevre Mühendisi

TORAK KİRLİLİĞİ VE ÖNLEMLERİ 

Toprak kirliliği etkisini ve sonuçlarını bilmek için öncelikle toprağın ne demek olduğunu anlamak lazım.  Genel anlamda Toprak, kayaçların, organik atıkların uzun bir süreç içinde birçok fiziksel, kimyasal ve biyolojik olay ve etkenlerle parçalanıp ayrışması sonucu ortaya çıkan içerisinde mineraller, su, oksijen, karbon dioksit, azot bulunduran doğal bir varlık olarak tanımlansa da eski çağlardan günümüze kadar üzerinde çeşitli bitkilerin yetiştiği çeşitli üzerinde ve içerisinde birçok canlı türünü barındıran ekosistem için vazgeçilmez öneme sahip varlık olarak adlandırılabilir. Toprak olmadan bitkiler olmaz içerisinde ve üzerinde yaşayan canlılar, hayvanlar olmaz dolayısıyla insanların temel ihtiyaçlarını ve yaşamsal faaliyetlerini karşılayamaz hale gelirler. Toprak kirliliği günümüz ile birlikte geleceğimizi de etkilemektedir. Topak kirliliği ile aynı zamanda su kirliliği ve hava kirliliği de oluşmakta olup bunlar canlıların yaşaması için gerekli ortamlardır. Bunlardaki bozulma ve kirlenmeler canlılar ve insanlar için sağlık problemleri ile birlikte yaşamsal faaliyetlerini sürdüremez hale gelmelerine kadar önemli sonuçlara varabilir. Peki bu toprak kirliliği nedir?

Toprak Kirliliği

Toprağın yapısını yani kimyasal, fiziksel ve biyolojik birleşiminin kirleticilerden etkilenerek dengesinin bozulmasına toprak kirliliği denilmektedir. Başka bir deyişle toprak fiziksel dışı yapısı ile içerisindeki maddelerin kimyasal olarak ya da biyolojik olarak değişmesi farklı miktarda ve toksik etkide gaz, sıvı ve katı atıkların toprağın bünyesine geçmesi ile oluşan kirlenmedir.

Bu kirlenmeye neler sebep olur noktasında ise birçok faktörün toprak kirliğine neden olduğu önümüze çıkmaktadır. Bu faktörlerin başlıcaları şunlardır;

·         Hızlı nüfus artışı ile Çarpık ve plansız kentleşme

·         Plansız sanayileşme verimli toprakların sanayi alanı olması

·         Kullanım sonucu oluşan Atık pillerin doğrudan toprağa atılması

·         Radyo aktif atıklar

·         Nükleer denemeler

·         Endüstriden kaynaklı atıkların doğrudan toprağa atılması

·         Ağır metaller

·         Bilinçsiz ve aşırı tarım ilacı kullanımı

·         Yapay (suni) gübreler

·         Hava kirliliği sonucu oluşan asit yağmurları

·         Her türlü evsel ve endüstriyel katı, sıvı ve gaz atıkların toprağa ve çevreye zararsız hale getirilmeden gelişi güzel atılması ya da bırakılması

Bu etkenler toprak kirliliğini oluşturmakta büyük öneme sahiptir. Oluşan kirliliğin çevre ve insan sağlığına olumsuz etkileri küçümsenemeyecek ölçüde büyüktür. Bu kirlenmenin önüne geçebilmek için yapılması gerekler şöyledir;

• Evsel atıklar toprağa zarar vermeyecek şekilde toplanmalı ve imha edilmelidir.

• Verimli tarım alanlarına sanayi tesisleri ve yerleşim alanları kurulmamalıdır.

• Sanayi atıkları doğrudan toprağa verilmemelidir.

• Tarım ilaçlarında ve gübrelemede yanlış uygulamalar önlenmelidir.

• Ambalaj sanayiinde cam, karton gibi yeniden kullanılabilir maddeler seçilmelidir.

• Toprağı yanlış işleme ve yanlış sulama uygulamaları durdurulmalıdır.

• Otlak ve ormanlar korunmalı ve çoğaltılmalıdır.

• Nükleer santraller toprağa zarar vermeyecek yerlere kurulmalıdır.

Bu gibi önlemler dışında çevre bilinci, doğa sevgisi ve çevrenin önemi konusunda inşalar eğitilmeli ve bilinçlendirici çalışmalar yapılmalıdır.

İnsanlık için çevre kirliliği doğanın yok olmasına ve sürdürülebilir yaşama engel olması açısından büyük önem arz etmektedir. İnsanlık ihtiyaçları için çevre dostu teknolojiler ile çevre dostu enerji kullanımı sürdürülebilir bir yaşam için önem arz etmekte olup çevrenin kirlenmesi insanlığın sonu olacağı bilincine her insanın sahip olması gerekir.

Yazarımızın Diğer Yazıları

ZİYARETÇİ SAYACI
  • Online
  • Bugün
  • Dün
  • Toplam
  • :
  • :
  • :
  • :

Lansy Mühendislik ve Danışmanlık © 2013

İLKNET