Kapasite Raporu

Kapasite Raporu'nun Tanım ve Kapsamı

Kapasite Raporu; bir firmanın, mevcut makine parkı ve işgücüyle, bir yıl zarfında kaç birimlik üretim yapılabileceğinin belli kriterlerden hareket ederek bilimsel bir şekilde belirlenmesi sonucu düzenlenen belgedir. Kapasite raporunun geçerlilik süresi 3 yıldır. Her üç yılda bir mevcut kapasite raporu yenilenir. Esnaf ise yapılan hazırlıklar neticesinde bağlı bulunulan  Esnaf ve Sanatkarlar Odasından alınır. Şirket veya şahıs olup Ticaret Odasına kayıtlı ise bağlı olunan Ticaret ve Sanayi Odasından çıkartılır.

Kapasite Raporu Tanziminde Amaç Nedir?

Kapasite raporları ülkenin  üretim gücünü tespit etmek, ekonomik ve stratejik plan ve programlara ışık tutmak amacıyla sanayi bilgi sistemini oluşturmak, sanayi sicil belgesi almak, teşvik, tahsis, ihaleler ile bazı belgelerin alınması vb. işlemlerde kullanılmak amacıyla düzenlenirler. Gayri Sıhhi Müessese Ruhsatlarında sınıf belirlemesi yapılabilmesi, Sanayi Sicil Belgesi alınabilmesi için Kapasite Raporuna mutlak suretle ihtiyaç duyulmaktadır. Kapasite Raporu almak için gerekli belgelerin hazırlanması, başvuru işlemlerinin yapılması ve süreç takibi için danışmanlarımızla irtibata geçebilirsiniz.

ZİYARETÇİ SAYACI
  • Online
  • Bugün
  • Dün
  • Toplam
  • :
  • :
  • :
  • :

Lansy Mühendislik ve Danışmanlık © 2013

İLKNET