Tarih: 09.06.2016 Perşembe | Ekleyen : Serbay | Okunma Sayısı: 3357

ATIK BARAJLARININ TASARIMI

            ATIK BARAJLARININ TASARIMI VE UYGULAMA PROJELERİNİN HAZIRLANMASI

Atık Barajları, madenlerin zenginleştirme tesislerinde işleme tabi tutulması (fiziksel, kimyasal ve ya elektrolitik yöntemlerle zenginleştirilmesi) sonucunda ortaya çıkan ve içeriğinde az ve ya çok miktarda su ihtiva eden zenginleştirme atıklarını (pasa), üretim aşamasından nihai bertarafına kadar çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde yönetilmesini sağlayan mühendislik yapılarıdır.

Bu mühendislik yapılarının temel amacı, maden atıklarının ihtiva ettiği suyun alan içerisinde tutularak, suyun geri devirli olarak tekrar kullanımı olup, bu alanlar üretimin ilerleyen aşamalarında ise maden atıklarının katı nitelikteki kısmı için nihai bertaraf alanı olarak kullanılmasıdır. Bu mühendislik yapıları ile, maden atıkları ve ihtiva ettiği su, alan içerisinde tutularak doğayla etkileşimi ortadan kaldırılmaktadır.

Söz konusu atık depo alanları, alanının bulunduğu bölgenin depremselliği, meteorolojik, hidrolojik ve hidrojeolojik özellikleri ile alanın jeolojik ve jeofizik özelliklerine bağlı olarak tasarımı gerçekleştirilmektedir. Ayrıca depo alanı, sızdırmasızlık özelliklerinin teşkili amacı ile atık depo alanı tabanı kil, geomembran ve geo tekstil keçe gibi malzemeler ile desteklenmektedir.

Bölgesel ve alansal nitelikler değerlendirilerek projelendirilen bu mühendislik yapıları ile sızıntı, kaçak, taşma ve gövde duraysızlık problemlerinin önüne geçilmekte ve büyük ölçekli kirlilik sorunları ile çevre ve halkın ciddi bir tehdide karşı karşıya kalma problemi ortadan kaldırılmaktadır.

Bu kapsamda, 26.03.2010 tarih ve 27533 sayılı Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik, 15.07.2015 tarih ve 29417 sayılı Maden Atıkları Yönetmeliği ve diğer ilgili ulusal mevzuatlar dikkate alınarak LANSY ÇEVRE, müşterilerine Atık Barajları ve Düzenli Atık Depo Alanlarının yer seçimi ve tasarımı konularında profesyonel danışmanlık hizmeti vermektedir.

Projelendirme Sürecinde Yapılacak Çalışmalar;

-          Halihazır Çalışmaları (Mevcut Durumun Belirlenmesi ve Haritalama Çalışmaları)

-          Jeolojik ve Jeoteknik Hizmetler (Alanın jeolojik ve jeoteknik yöntemlerle niteliklerinin belirlenmesi)

-          Hidrolojik ve Hidrojeolojik Etütler (Alanın yüzeysel ve yeraltı suyu potansiyelinin ve özelliklerinin belirlenmesi)

-          Baraj Yer Seçimi ve Tasarımları (2B ve 3B)

-          Yardımcı Yapıların Tasarımı (Kuşaklama Kanalları, Drenaj Kanalları, Çöktürme Havuzu, Sızdırmasızlık Sistemleri)

-          Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Süreçlerinin Tamamlanması

-          Uygulama Projelerinin Hazırlanması

                                                                                                                                          Samet ERBAY

                                                                                                                                        Çevre Mühendisi

ZİYARETÇİ SAYACI
  • Online
  • Bugün
  • Dün
  • Toplam
  • :
  • :
  • :
  • :

Lansy Mühendislik ve Danışmanlık © 2013

İLKNET