Tarih: 04.03.2015 Çarşamba | Ekleyen : lansy | Okunma Sayısı: 2954

AVRUPA BİRLİĞİ YOLUNDA KIRSALA DAMGA VURAN YATIRIMLAR (Ankara İli IPARD Yatırımları Toplu Açılış Töreni)

“TKDK Ankara İli IPARD Yatırımları Toplu Açılış Töreni”, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi EKER, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Volkan BOZKIR ve AB Türkiye Delegasyonu Maslahatgüzarı Bela SZOMBATI’nın katılımlarıyla Ankara Marriott Otel’de gerçekleştirilmiştir.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından organize edilen törene Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker’in yanı sıra Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Volkan Bozkır, AB Türkiye Delegasyonu Maslahatgüzarı Bela SZOMBATI, bazı AB ülkeleri büyükelçileri, Ankara Valisi Mehmet Kılıçlar, çok sayıda milletvekili, bürokrat ve davetliler katılmıştır.

Eker: Cumhuriyet tarihinin en büyük ve en kapsamlı kırsal kalkınma hamlesi

Türkiye’nin ve tarım sektörünün kalkınması için büyük reformlar yapılarak dev projelerin hayata geçirildiğini söyleyen Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, “Tarım alanında Cumhuriyet tarihinin en büyük ve en kapsamlı kırsal kalkınma hamlesini başlattık. Kırsalda yaşayan 17 milyon vatandaşımızın yaşam kalitesi arttı. Yeni istihdam alanları oluştu ve belki de en önemlisi Tarım-Sanayi entegrasyonu sağlanmış oldu” dedi.

Tarımı stratejik ve iktisadi bir sektör olarak ele aldıklarını belirten Eker, “Uzun vadeli planlar yaparak sürdürülebilir bir kalkınma yapısı oluşturduk. Kırsal kalkınma destekleri, doğrudan katma değer ve gelir artışı sağlayan, plansız göçü önleyen, üretimde verimliliği ve kaliteyi artıran en etkin ve somut desteklerdir” ifadesini kullandı.

“Tarıma sağlanan desteklerin en anlamlı olanı kırsal kalkınma destekleridir” diyerek bunun önemine değinen Eker, sözlerine şöyle devam etti: “Kırsal kalkınma destekleri; doğrudan katma değer ve gelir artışı sağlayan, en etkin ve en somut geri dönüşü olan, istihdam yaratan, plansız göçü önleyen, tarım dışındaki diğer sektörlerin de gelişmesine katkı sağlayan desteklerdir”

TKDK ile Türkiye tarımının en büyük makineleşme ve teknoloji hamlesini başlattıklarına dikkat çeken Eker, “Toplam yatırım tutarı 3.8 milyar TL olan 7 bin 909 proje ile sözleşme imzaladık, bu projelere 2.2 milyar TL hibe verilecek olup bunun 1.5 milyar TL’sinin ödemesini gerçekleştirdik. Önümüzdeki dönemde 800 milyon Avro AB katkısı ile 270 milyon Avro Ulusal katkı olmak üzere 1.1 milyar Avro (3 milyar TL) hibe ödemesi gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Bu da demektir ki en az yüzde 50’si hibe düşünüldüğünde bile 6 milyar TL tutarında bir yatırım demektir” dedi.

IPARD ile hem tarımın lokomotifi olan sektörleri hem de kırsalda küçük ölçekli üreticilere yönelik istihdam sağlayan alanların desteklendiğini belirten Eker, “süt, kırmızı et, beyaz et, üreten işletmeler, süt işleyen işletmeler, süt toplama merkezleri, kırmızı et işleme ve pazarlama, kanatlı eti işleme ve pazarlama, meyve ve sebze işleme ve pazarlama, su ürünleri işleme ve pazarlama, arıcılık, seracılık, yerel tarım ve gıda ürünleri ve el sanatları, kırsal turizm ve kültür balıkçılığı alanlarında yüzde 50 ila 65 oranında hibe veriyoruz” dedi.

2014-2020 IPARD Programı (IPARD II) ile gelen yenilikler

Avrupa Birliği Komisyonu tarafından 27 Ocak tarihinde onaylanan ve 2020 yılına kadar uygulanacak IPARD II ile gelen yeniliklerden de söz eden Eker, “Süt ve et üreten işletmelere yatırım tedbirinde kapsam genişliyor hibe oranı yüzde 70’e çıkıyor, işleme ve pazarlamaya yönelik yatırımlarda hibe oranı yüzde 10 artıyor, kırsalda yenilenebilir enerji yatırımları destek kapsamına alınıyor ve bu kapsamdaki destek oranı bazı alanlarda yüzde 100’e kadar çıkıyor, ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi kapsamında yüzde 50 olan hibe oranı yüzde 65’e çıkıyor ve üst limiti artıyor” dedi.

39 İl de IPARD kapsamına alınıyor

IPARD desteğinden faydalanamayan 39 ilimiz için de bazı düzenlemeler planladıklarını belirten Eker, “Kırsal Kalkınma Yatırımları Desteklenmesi Programı kapsamında IPARD benzeri bir uygulamayı bu 39 ilimiz için başlattık. Hem hibe üst limitini artırdık hem de IPARD içinde olan konuları destek kapsamına aldık” dedi.

TKDK’nın Ankara tarımına katkısı

TKDK IPARD desteklerinin Ankara tarımına katkısına değinen Eker, “IPARD kapsamında Ankara’ya 9. Başvuru Çağrı Döneminden itibaren destek vermeye başladık. Bu güne kadar toplam yatırım tutarı 335 Milyon TL olan 391 proje ile sözleşme imzaladık. Bu projelere 209 Milyon TL hibe ödemesi gerçekleştirdik.  Sözleşme imzalanan 391 projeden 281’inin tesis yapımı ve hibe ödemesi tamamlanmıştır. Bu tesislerde 508 kişiye istihdam sağlanmıştır” dedi.

138 genç ve 30 kadın faydalanıcıya destek verildiğini belirten Eker, “IPARD ile Ankara’da besicilik yatırımlarına 143 Milyon TL hibe sağladık. 76 bin 400 adet yeni makine ekipman ve 203 adet traktör alımına destek verdik” dedi.

“13. Çağrı’da 3650 proje kabulü gerçekleştirildi”

10 Şubatta sona eren 13. Başvuru Çağrı Dönemi hakkında bilgi veren Bakan Eker, “13. Çağrı’da TKDK tarafından toplam yatırım tutarı 1 Milyar 861 Milyon T L olan 3 bin 650 proje başvurusu alındı. Ankara’da ise toplam yatırım tutarı 36.6 Milyon TL olan 90 proje alınmıştır. Bu projeler, değerlendirme aşamasındadır” dedi.

Bozkır: IPARD fonları ile sürdürülebilir kırsal kalkınmaya büyük katkı sağlanmıştır

Türkiye-AB Mali İşbirliği kapsamında kullanılmakta olan fonların iktisadi hayata katkısının somut örneklerini paylaşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren AB Bakanı ve Başmüzakereci Volkan Bozkır, “Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu ile çiftçilerimize ve kırsal alanda yaşayan vatandaşlarımıza, AB standartları ile uyumlu hayvan refahı, gıda hijyeni ve çevre koruma koşullarını karşılamaları için AB hibelerine erişim imkânı tanınmıştır. IPARD fonları ile ülkemiz kırsalının sosyal, ekonomik ve çevresel refahının artırılmasına ve sürdürülebilir kırsal kalkınmaya büyük katkı sağlanmıştır” dedi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve TKDK’nın başarılı ve özverili çalışmaları ile IPARD fonlarının etkin ve verimli bir biçimde kullanıldığının altını çizen Bozkır, “Üreticilerimizin bu fonlara olan ilgisi ve fonları kullanma becerisi her geçen gün artmakta, ülkemizdeki tarım, hayvancılık ve gıda işletmelerinin AB standartlarına ulaşması kolaylaşmaktadır” dedi.

“IPARD Programı da dahil olmak üzere, AB ile uyum amacıyla yürütülen çalışmalar kırsalda refah artışı, doğal zenginliklerimizin korunması, çevreye duyarlı üretimin teşviki ve tüketicilere daha güvenli, daha sağlıklı ve daha yüksek standartlarda üretilmiş gıda ürünlerinin sunulmasını temin etmektedir” diyen Bozkır sözlerine şöyle devam etti: “IPARD hibeleri, hayvanların daha modern, hijyenik ve uygun koşullarda yetiştirilmesine, gıdaların daha modern işletmelerde üretilmesine ve işlenmesine katkı sağlamaktadır. Bugün burada açılışı için toplandığımız Ankara ilindeki IPARD destekli projeler de IPARD Programının tarım, hayvancılık ve gıda sektörümüze yaptığı olumlu katkının en güzel örneklerini oluşturmaktadır.”

Bozkır, “Programın uygulanmasında emeği geçen Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımıza, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumuna ve Avrupa Komisyonuna değerli katkıları için teşekkürlerimi sunar başarılı çalışmalarının devamını dilerim” diyerek sözlerini tamamladı.

Szombati: IPARD, AB ve Türkiye işbirliğinin gerçek bir örneğini temsil ediyor

IPARD Programının iş alanları yaratacağını ve standartları geliştireceğine vurgu yapan AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Maslahatgüzar Bela Szombati, “IPARD AB ve Türkiye arasında mali yardımlar konusunda işbirliğinin gerçek bir örneğini temsil ediyor. Bugün Ankaradaki IPARD yardımlarının açılışını yapıyoruz, ancak IPARD destekleri Türkiye’nin 42 ilinde. IPARD Programı bugüne kadar sektörde 4.4 Milyar TL’den fazla kamu ve özel yatırıma oluşturdu” dedi.

Tören, hibe desteği sağlanan işletmelerden 7 tanesine temsili çek verilmesinin ardından hibe desteği sağlanan 281 işletme için kurdele kesimi ile son buldu.

ZİYARETÇİ SAYACI
  • Online
  • Bugün
  • Dün
  • Toplam
  • :
  • :
  • :
  • :

Lansy Mühendislik ve Danışmanlık © 2013

İLKNET