Tarih: 21.01.2015 Çarşamba | Ekleyen : lansy | Okunma Sayısı: 38642

Türkiye’nin Yeni Kırsal Kalkınma Hamlesi-TKDK

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı M.Mehdi Eker, Kurumumuzda düzenlenen "Türkiye'nin Yeni Kırsal Kalkınma Hamlesi- Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu" konulu basın toplantısında, Tarım alanında Cumhuriyet tarihinin en büyük ve en kapsamlı kırsal kalkınma hamlesini başlattıklarını ifade etti.

Kırsal kalkınma desteklerinin doğrudan katma değer ve gelir artışı sağlayan, istihdam yaratan, plansız göçün önlenmesine katkı sağlayan, üretimde kayıtlılığı artıran en etkin ve somut destekler olduğunu ifade eden Eker, son 8 yılda 262 bin yeni makine ve ekipman projesine yaklaşık 1 milyar lira destek verdiklerini, 2015 itibarıyla bu destekleri sübvansiyonlu kredi kapsamına alacaklarını söyledi. 

Bakan Eker, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (2006-2014) kapsamında bitkisel ürün işleme ve paketleme, hayvansal ürün işleme ve paketleme, tarımsal ürün depolama, soğuk hava deposu, alternatif enerjili sera, su ürünleri işleme ve paketleme, hayvan orjinli gübre işleme ve paketleme, koyun, keçi, manda yatırımları, alternatif enerji üretimi ve basınçlı sulama alanlarındaki projelere toplam 1.1 milyar lira hibe ödendiğini kaydetti. 

13. Başvuru Çağrı Dönemi
Eker, süt, kırmızı et, beyaz et, üreten işletmeler, süt işleyen işletmeler, süt toplama merkezleri, kırmızı et işleme ve pazarlama, kanatlı eti işleme ve pazarlama, meyve ve sebze işleme ve pazarlama, su ürünleri işleme ve pazarlama, arıcılık, seracılık, yerel tarım ve gıda ürünleri ve el sanatları, kırsal turizm ve kültür balıkçılığı alanlarının bir bölümünde destek oranının yüzde 50 ile yüzde 65 arasında değiştiğini ifade etti.

7 bin 938 projeyle sözleşme imzalandığını ve bunlardan 7 bin 91 projenin tamamlandığını ve üretime geçildiğini ifade eden Eker, toplam yatırım tutarı 3,8 milyar lirayı bulan bu projelere sağlanan hibe miktarının 2,2 milyar lira olduğunu bildirdi.

2014 yıl sonu itibariyle 2,2 milyar liralık hibenin 1,5 milyar lirasının ödendiğini belirten Eker, 13. Başvuru Çağrı Dönemine de çıkıldığını ve 10 Şubat 2015 tarihine kadar başvuruların devam edeceğini ifade etti.

“TKDK, AB Komisyonu tarafından bir başarı hikâyesi olarak nitelendiriliyor”

Türkiye'nin AB Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) fonlarından yaralanan bakanlıklar arasında kırsal kalkınma fonlarını eksiksiz kullanan tek Bakanlığın Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı olduğunun altını çizen Eker, IPA fonlarını kullanan ülkeler (Arnavutluk, Makedonya,Karadağ, Sırbistan, Bosna Hersek, Kosova ve Türkiye) arasında da kırsal kalkınma fonlarını yine eksiksiz kullanan tek ülkenin Türkiye olduğunu vurgulayarak TKDK uygulamalarının AB Komisyonu tarafından bir başarı hikâyesi olarak nitelendirildiğini ve metinlere geçtiğini kaydetti. 

Gençlere ve kadınlara pozitif ayrımcılık 
IPARD Programı ile kadınlara ve gençlere pozitif ayrımcılık sağladıklarını vurgulayan Eker, genç yatırımcılar için hibe oranının yüzde 65'e kadar yükseldiğine dikkat çekerek, bugüne kadar yaklaşık 4 bin genç yatırımcıyla sözleşme imzalandığını ve 750 milyon lira hibe ödemesi gerçekleştirildiğini belirtti.;

Bununla beraber 600 bayan yatırımcıya 80 milyon lira hibe ödemesi yapıldığını dile getiren Eker, bunun toplamdaki payının yüzde 8 olduğunu bildirdi. 

Ayrıca dağlık alanda yapılan yatırımlarda da hibe miktarının arttığına, dağlık alanda genç girişimcilerin yatırımlarında hibe miktarının yüzde 65'e kadar çıktığına işaret etti. 

Vergi muafiyeti
Makine ekipman alımlarında gümrük vergisi ve KDV muafiyeti sağladıklarını kaydeden Eker, verilen hibeler dışında bugüne kadar toplam 784 milyon lira vergi muafiyeti ile yatırımcıların desteklendiğini söyledi. 

13 bin kişiye iş imkânı
Bakan Eker, Tarım ve Kırsal Kalkınma Kurumu tarafından uygulanan IPARD Programının Türkiye tarımına kazandırdıklarını şöyle sıraladı: 

"535 süt üretim çiftliğini destekledik. Bunların 375'i sıfırdan kuruldu. 160 tanesi modernizasyon veya kapasite artırımı sağladı. 756 tavukçulukla ilgili tesis kuruldu. Bunların 692'si sıfırdan kuruldu. Türkiye 696 bin ton beyaz et üretiminden 1 milyon 900 bin ton üretime çıktı. 404 kırmızı et besi çiftliğini destekledik. 79 tesis, modernizasyon veya kapasite artırımından istifade etti, 325 tesis sıfırdan kuruldu. 562 bin 480 yeni makine-ekipman projesi desteklendi. Sessiz reform ve büyük bir dönüşüm göstergelerinden biri bu, mekanizasyonla daha çok teknoloji kullanılmasıyla verimlilik artışı. 5 bin 343 traktör alımını destekledik. Desteklediğimiz bu projelerde 13 bin kişinin istihdamını sağladık. Tarımsal alanda AB standartlarında proje hazırlama kapasitesinin artmasına büyük katkı sağladık." 

Tarımın finansmanına da katkı sağladıklarını, yatırımcıların IPA kapsamında uygun kredi alabilecekleri bir altyapı oluşturduklarını dile getiren Eker, yatırımcıların finansman ihtiyacını karşılamak amacıyla, 17 banka ve Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği ile protokol imzaladıklarını, bu bankalara 671 milyon lira kredi başvurusu yapıldığını belirtti. 

“IPARD-2 2020 yılına kadar uygulanacak”
Eker, 2020 yılına kadar uygulanacak IPARD-2 için AB Komisyonundan 9 Aralık'ta ön onay aldıklarına belirterek, "IPARD-2 kapsamındaki hibeler de bu yıl içerisinde başlayacak. Hedefimiz bu fonları da tam ve etkin kullanarak Türkiye'nin kalkınmasına katkı sağlamak. 801 milyon avro AB katkısı, 244 milyon avro Türkiye Cumhuriyeti'nin katkısı, toplamda 1 milyar 45 milyon avro hibe kullanılabilecek, bu da yaklaşık 3 milyar liraya denk geliyor." dedi. 

IPARD-2'nin getireceği yenilikleri de sıralayan Eker, süt ve et üreten işletmelere yatırım tedbirinde kapsamın genişlediğini, hibe oranının yüzde 65'ten yüzde 70'e çıktığını bildirdi. 

Eker, manda eti ve sütüne yönelik yatırımların, kaz yetiştiriciliği yatırımlarının destek kapsamına alındığının altını çizdi. Beyaz etin yanında, yumurta üretiminde mevcut kümeslerin modernizasyonunun da destek kapsamına alındığını ifade eden Eker, yüzde 50-65 arasında olan hibe oranının yüzde 60-70 arasına çıktığını kaydetti. 

Süt, et, meyve, sebze ve su ürünleri işleme ve pazarlama yatırımlarında hibe oranının arttığını aktaran Eker, bu alanlardaki yatırımlarda atık yönetimine yönelik yatırım yapanlara yüzde 10 ilave hibe verildiğini, hibe oranının yüzde 50'den yüzde 60'a çıktığını dile getirdi. 

TKDK'nın "Ödeme Ajansı"na dönüşümü 
TKDK'nın bu yıl en az 1,2 milyar lira hibe ödemesi planladığını belirten Eker, Kurumun, sadece IPARD destekleri değil, kırsal kalkınmaya sağladıkları ulusal kaynaklı destekleri de kapsayan AB'de olduğu gibi bir "Ödeme Ajansı"na dönüştürülmesine yönelik çalışmaları hızlandıracaklarını söyledi. 

TKDK Kurumsal Yapısı
Kurumsal yapılanmayı hızlı bir şekilde oluşturduklarının altını çizen Eker, hibelerin hızlı ve etkin kullanımı için alanında uzman toplam bin 809 personel istihdam ettiklerini anlattı. 

Eker, personelin yüzde 92'sinin 40 yaşın altında olduğunu, yüzde 86'sının yabancı dil bildiğini, yüzde 97'sinin lisans ve lisansüstü eğitim aldığını kaydetti. 

IPARD-2'nin bu yıl içerisinde uygulamaya geçmesi için gerekli akreditasyon çalışmalarının tamamlanacağını vurgulayan Eker, yeni kurulacak tesisler ile ilave 10 bin istihdam daha oluşturulmasının planlandığını, kurum merkez ve taşra koordinatörlüklerine 300 ilave personel alımı gerçekleştirileceklerini bildirdi. 

Bakan Eker, basın toplantısının ardından TKDK tarafından sağlanan hibe destekleri ile kurulan tesisler ve ürünlerinden oluşan resim sergisini gezdikten sonra Kurumumuzdan ayrılmıştır.

*****http://www.tkdk.gov.tr/743*********

ZİYARETÇİ SAYACI
  • Online
  • Bugün
  • Dün
  • Toplam
  • :
  • :
  • :
  • :

Lansy Mühendislik ve Danışmanlık © 2013

İLKNET