Tarih: 05.11.2014 Çarşamba | Ekleyen : lansy | Okunma Sayısı: 9870

NARGİLELİK TÜTÜN MAMULÜ TEKNİK DÜZENLEME TEBLİĞİ (TÜTÜN MAMULLERİ SERİ NO: 2)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

4 Kasım 2014  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29165

TEBLİĞ

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan:

NARGİLELİK TÜTÜN MAMULÜ TEKNİK DÜZENLEME TEBLİĞİ

(TÜTÜN MAMULLERİ SERİ NO: 2)’NDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1  Nargilelik Tütün Mamulü Teknik Düzenleme Tebliği (Tütün Mamulleri Seri No: 2)’nin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 1  (1) Bu Tebliğ, Türk Standardı (TS) 13445 Nargilelik Tütün Mamulü Standardında Tarifler başlığıaltında yer verilen nargilelik tütün mamullerini kapsar.”

MADDE 2  Aynı Tebliğin 2 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) İhraç amacıyla üretilen nargilelik tütün mamullerinde, TS 13445 Nargilelik Tütün Mamulü Standardında belirtilen şartların varlığı aranmaz.”

MADDE 3  Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4  Bu Tebliğ hükümlerini Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

 
ZİYARETÇİ SAYACI
  • Online
  • Bugün
  • Dün
  • Toplam
  • :
  • :
  • :
  • :

Lansy Mühendislik ve Danışmanlık © 2013

İLKNET