Tarih: 02.06.2014 Pazartesi | Ekleyen : Ercan Taşçı | Okunma Sayısı: 8730

Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) Tarafından “İklim Değişikliği 2014: İklim Değişikliğini Azaltım” Raporu Yayınlamıştır

Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC)5. Değerlendirme Raporu çerçevesinde 3. Çalışma Grubu tarafından “İklim Değişikliği 2014: İklim Değişikliğini Azaltım” raporu yayınlanmıştır.

 

3. Çalışma Grubu tarafından hazırlanan rapor; iklim değişikliğini azaltım sürecine ilişkin bilimsel kaynaklar ile teknolojik, çevresel, ekonomik ve sosyal boyutları değerlendirmektedir. Rapor ayrıca farklı yönetim seviyelerinde ve ekonomik sektörlerde azaltım seçenekleri ile farklı azaltım politikalarının toplumsal sonuçlarını değerlendirmekte ancak belirli bir azaltım seçeneği tavsiye etmemektedir.

 

 

Raporda yer alan bazı bulgular şöyledir:

 

 • Azaltım; seragazı kaynaklarını azaltmaya veya yutaklarını artırmaya yönelik insan müdahalesidir.

 

 • Sürdürülebilir kalkınma ve eşitlik iklim politikalarını değerlendirmek ve iklim değişikliği risklerini belirlemeye yönelik ihtiyaçları ortaya koymak için temel oluşturmaktadır.

 

 • Bireysel faktörle bağımsızca kendi çıkarlarını gözettiği sürece etkin azaltım sağlanamayacaktır. Bu nedenle seragazı emisyonlarını etkin bir şekilde azaltmak ve diğer iklim değişikliği sorunlarını belirlemek için uluslararası işbirliği gerekmektedir.

 

 • İnsan kaynaklı toplam seragazı emisyonu 1970-2010 yılları arasında artmaya devam etmiştir. İklim değişikliğini azaltım politikalarında artış olmasına rağmen, yıllık seragazı emisyonları 1970-2000 yılları arasında yıllık 0,4 GtCO2 eşdeğeri artarken 2000-2010 yılları arasında yıllık 1 GtCO2 eşdeğeri artmıştır.

 

 • 1970’den 2010 yılına meydana gelen toplam seragazı emisyonundaki artışın %78’ini fosil yakıt kullanımı ve sanayi faaliyetlerinden kaynaklanan CO2 emisyonları oluşturmaktadır. Ayrıca 1750 ile 2010 yılları arasındaki toplam insan kaynaklı CO2 emisyonunun yaklaşık yarısı son 40 yılda meydana gelmiştir.

 

 • Küresel ölçekte ekonomik büyüme ve nüfus artışı fosil yakıt kullanımından kaynaklı CO2 emisyonlarındaki artışta en önemli etken olmaya devam etmiştir. Ancak nüfus artışının etkisi 2000-2010 yılları arasında bir önceki üç on yıllık döneme göre yaklaşık aynı kalırken ekonomik büyümenin etkisi büyük artış göstermiştir.

 

 • Mevcut kömür yakıtlı santrallerin modern, yüksek verimli doğalgaz çevrim santralleriyle değiştirilmesi doğal gaz kaynaklarının da mevcut olduğu göz önünde bulundurulduğunda enerji sağlamadan kaynaklı seragazı emisyonlarını önemli ölçüde azaltabilir.

 

 • İşletmeler ve sektörler arası sistematik yaklaşımlar ve işbirliği faaliyetleri enerji ve madde tüketimini ve dolayısıyla seragazı emisyonlarını azaltabilir.

 

 • Bazı ülkelerde, seragazı emisyonlarına yönelik vergi temelli politikalar –teknoloji ve diğer politikalarla birlikte- seragazı emisyonları ile gayrisafi yurtiçi hasıla arasındaki ilişkinin zayıflamasına yardımcı olmuştur. 
ZİYARETÇİ SAYACI
 • Online
 • Bugün
 • Dün
 • Toplam
 • :
 • :
 • :
 • :

Lansy Mühendislik ve Danışmanlık © 2013

İLKNET