Tarih: 26.02.2014 Çarşamba | Ekleyen : lansy | Okunma Sayısı: 4209

LANSY ÖNEMLİ PROJELERE İMZA ATIYOR

LANSY ÖNEMLİ PROJELERE İMZA ATIYOR

Türkiye ekonomisine ve ülke tarımına kazanımla ilgili projelerde aktif rol oynadıklarını belirten Lansy Group Yönetim Kurulu Başkanı Ak, danışmanlık hizmetlerinin büyük ekonomi aktörlerinin adeta can damarı durumunda olduğunu söyledi.

Çevre, proje yatırım ve kalite danışmanlığı konularında gerek Bursa’da, gerekse Türkiye  genelinde önemli bir yere sahip olduklarını belirten Mehmet Akif Ak, güçlerini yatırımcıların güveninden aldıklarının altını çizdi.

Lansy Group olarak tarımdan sanayiye çevreden kaliteye kadar birçok dalına yönelik olmak üzere danışmanlık alanında A’dan Z’ye hizmet verdiklerini ve Türkiye genelinde toplam 24 kuruluşa ‘’IPARD’’ projesiyle gerçekleştirdiklerini belirten Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akif Ak, faaliyetleri ve sektörleri ile ilgili arkadaşımız Boybeyi Çelik’in sorularını söyle yanıtladı:

MEYDAN: Faaliyet konularınız?

AK: Özünde birbiri ile bağlantılı olsa da süreç ve sorumluluk itibariyle birbirinden ayrılan temelde 4 farklı faaliyet alanında halkımıza hizmet vermekteyiz. Bu hizmet başlıklarını, Yatırım Danışmanlığı, Proje Danışmanlığı, Çevre Danışmanlığı ve Kalite Danışmanlığı olarak ifade edebiliriz.

MEYDAN: Gelişmiş birçok ülkenin yapısında önemli bir rol oynayan danışmanlık hizmetleri son yıllarda daha da ivme kazanarak siyaset arenasında da yer almıştır. Bu durum Türkiye için neyi ifade ediyor?

AK: Sizinde belirttiğiniz gibi danışmanlık sektörü her alanda olduğu gibi siyaset alanında da önemli bir yere sahiptir, ancak tabiî ki bizim sunmuş olduğumuz danışmanlık siyasetten çok öte Türkiye ekonomisine veya Türkiye tarımına kazanım sağlamakla ilgili projeler anlamındadır. Türkiyede özellikle son yıllarda Banka Kredileri, Bakanlıklar ve Avrupa Birliği Hibeleri ile kamu ve özel sektör yatırımlarını destekleyen projelerin hazırlanması ve uygulamaya geçirilmesi oldukça iyi bir ivme kazanmıştır. Söz konusu kredi ve destekler başlangıçta çok daha kolay ve uygun şartlarda kamu ve özel sektör yatırımcıları tarafından kullanılabilirken hem süreç içerisinde talebin gün geçtikçe artması hemde değişen yönetmelik ve yasalar ile özellikle özel sektör yatırımcılarının bu kredi ve destek veya hibelerin kullanılmamasına veya kullanımını zorlaştırmaya yönelik olmayıp asıl amaç gerçekten uygulanabilir, süreç içerisinde yarım bırakılamayacak, hayata geçirilecek, ekonomiye katkı sağlayacak ve bir veya birden fazla yatırımcının bireysel ekonomisinin yanı sıra sağlanacak istihdam olanakları ile de bölge ve ülke ekonomisine fayda sağlayacak projelerin art niyetli olarak bu hibe ve desteklerden yararlanmak isteyen proje sahiplerinden ayrılmasını sağlamaktır. Danışmanlık sektörü açısından ifade etmek gerekirse; 2006 yılında başlayan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı’na sunulan sunulan projeler ile yatırım amacının mantıksal çerçevesinin anlatılarak yatırımın yapılabilirliğini mali açıdan ifade eden fizibilitelerle projelerimizi hazırlayıp sunmaya başladık, eğer hazırlamış olduğumuz fizibiliteler verimli ise uygun bulundu ve desteklendi. Bununla birlikte artık yatırımcılarımız bir yatırım kararı aldığında bunu gidip bir bankayla görüşerek veya buna destek olacak kurumlarla görüşerek bir para almanın önce doğru yatırıma karar verme ve bu yatırımın ışığında nasıl yol almaları ile ilgili çalışma yapılması gerektiğini öğrendiler. İşte bu anlamda onlara en doğru projeyi hazırlama konusunda destek ve yardımcı olarak danışmanlık firmaları önem kazanmaya başladı.

MEYDAN: ABD,Almanya, Fransa İngiltere gibi ülkelerde ana sektörlere hizmet veren firmaların %80-%90 ‘nın da danışmanlık hizmetleri rol oynamaktadır.Başarıda büyük bir trend yakalayan söz konusu firmaların ülkemize gelmeye başladığını da görmekteyiz. Bu rekabeti nasıl etkiliyor?

AK: Danışmanlık hizmetleri günümüz dünyasında büyük ekonomi aktörlerinin adeta can damarı durumundadır. Özellikle finansman konularında danışmanlık hizmeti sunan kuruluşlar  büyük montajlı yatırımlarda şüphesiz büyük rol oynamaktadır. Emperyal kuruluşlar artık dış ülkelerde yapacakları yatırımlar  ve ortak girişimler için bu tür danışmanlık kuruluşlarından hizmet almakta yatırım bölgesi ile ilgili sosyal-ekonomik analizler yanı sıra yerel ortaklara ortaklara ulaşma konusunda da bu kuruluşlardan yararlanmaktadır. Son yıllarda ülkemizde de bu tür faaliyetler başlamış olmakla beraber henüz bu kuruluşlar yerel olmaktan ziyade dış merkezli kurumların şubeleri veya çözüm ortakları olarak çalışmaktadırlar. Ülkemizde özellikle büyük ve kamu ortaklı proje yatırımları ile büyük enerji yatırımlarında bu tür kuruluşların rolü gözlenmektedir. Ülkemizde ‘’danışmanlık’’ konusu henüz çok yeni, özellikle de AB süreci ile birlikte gelişme gösteren bir yapılaşma. Bu nedenle bu paralellikte bir sektörel rekabet söz konusu değildir. Rekabet daha ziyade ülke genelindeki kuruluşların kendi aralarında yaşanmaktadır.

MEYDAN:Firmanızın kuruluş ve faaliyet konularını anlatırmısınız?

AK: LANSY 2003 te Bursa’ da; Mühendislik, Eğitim ve Danışmanlık firması olarak çalışma hayatına başladı. Bugün ise LANSY GROUP olarak Çevre, Proje Yatırım ve Kalite Danışmanlığı konularında hem Bursa ‘da hem Türkiye genelinde gücümüzü yatırımcılarımızın güveninden alarak hızla tamamladığımız başarılı projelerin haklı gururunu yaşayarak yolumuza devam etmekteyiz. Tarımsal işletmelere ve özellikle de gıda sektöründe faaliyet gösterecek veya faaliyetlerini sürdürmekte olan işletmelere yönelik izin ve ruhsat işlemleri ile sektöre giriş yapan firmamız, kuruluşundan kısa süre sonrasında gerek hizmet yelpazesi gerekse bölgesel hizmet ağını önemli ölçüde genişletmiştir. Özellikle Gıda sicil ve üretim izni belgelerinin alınması konusunda hizmete başlayan firmamız, 2006 yılından itibaren Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) Projeleri, Hayvancılık Projeleri ve IPARD Projelerinin hazırlanması ve hayata geçirilmesinin yanı sıra, ÇED,ISO, ve diğer Kalite Yönetim Sistemleri, Marka Tescil, Yatırım Teşvik Belgesi, İşletme Belgesi, İşyeri Açma İzni, Karayolları Geçiş İzni Sanayi Sicil Belgesi, Kapasite Raporu, Deşarj izni , Emisyon izni ve Gürültü izinlerinin alınması gibi alanlarda da faaliyetine devam etmektedir. Bünyesinde yer alan tecrübeli ve uzman personellerinin yanı sıra dönemsel yada sunulacak hizmetin özelliğine göre çözüm ortaklığı veya hizmet satın alımı şeklinde de istihdam yaratma yeteneğine ve finansal yeterliliğe sahip olan firmamız;

 Sadece tarımsal yatırımlar veya danışmanlık konularında değil, diğer endüstri yatırımlarında da fizibilite ve işletme dönemi yeterlilik analizleri oluşturulması konularında gerekli bilgi, birikim ve tecrübeye sahiptir. Yatırım planlaması, ön etüt ve fizibilite raporları çalışmalarında önceliği daima; ‘’bilimsel gerçeklik’’ ve ‘’doğru yönlendirme’’ olan firmamız, sadece potansiyel yatırımcılara deil ayrıca potansiyel yatırım ortaklarına ve kredilendirme kuruluşlarına da gerçekçi veriler sunmaktadır.

AK: İştigal konunuzda Bursa’da faaliyet gösteren firma sayısı kaçtır.Hangi sektörlere hizmet veriyorsunuz?

AK: Sadece Bursa’ da değil Türkiye’de  de birçok danışman firmanın olduğu bilinmektedir. Fakat bunların sayılarıyla ilgili net bir veri vermenin çok doğru olacağını düşünmüyorum: çünkü danışmanlık sektörü çok yeni bir sektör olduğu için kendi içimizde ciddi bir örgütlenmeye gidebilmiş değiliz, biz kendi içimizde ve bünyemizde bunu bir noktaya getirebilir, sektör olarak da örgütlenmelirimizi tamamlayabilirsek, hem danışmanlık hizmetinin daha üst seviyelerde verilmesi noktasında başarımızı, hemde sayısal olarak net rakamlarımızı ortaya koymuş oluruz. Son yıllarda gerek Bakanlıklarca uygulanan gerekse dış kaynaklı programlar nedeniyle proje hazırlanmasına yönelik pek çok kişi ve kuruluş piyasada yer almaya çalışmıştır. Özellikle 2006-2009 döneminde eline çantasını alan ve kapı dolaşarak adeta bir pazarlamacı mantığıyla danışmanlık hizmeti sunduğunu iddaa eden kişiler çokça görülmekteydi. Fakat bu işin bir ekip, bilgi, kaynak ve vizyon faaliyeti olduğu anlaşıldıkça ‘’danışmanlık kuruluşu’’ tanımı netleşmeye ve belirginleşmeye başladı. Bu anlamda da bizler çok büyük yatırımlar ile sunduğumuz hizmetler ve referanslarımız ile Bursa’da en etkin ve en bilinen marka olmak yanı sıra ülke genelinde de pek çok ilde benzer hizmetleri sunmamız nedeniyle ulusal anlamda da önemli bir seviye olduğumuzu söyleyebilirim.

MEYDAN: Danışmanlık iş konusu kendisini sürekli olarak yenileyen bir alan, sektör olarak sorunlarınız nelerdir, çözüm önerilerinizi anlatırmısınız?

AK: Evet dediğiniz gibi danışmanlık kendisini sürekli yenileyen geliştiren bir alan bizler bunun farkında olarak faaliyet alanlarımızla ilgili kırsal kankınma yatırımlarıyla başlayıp daha sonra IPARD projeleri ile devam eden danışmanlık sektöründe sadece Avrupa Birliği’ nin hibe projelerinin hazırlanması veya firmalara sadece hibe teminine yönelik proje hazırlanması anlamında destek değil, firmaların yatırım konusunda da nereden başlayıp nereye gidebileceklerini, hibe almayan bir firmanın bir işe başlarken nasıl başlayıp nasıl yol alması gerektiğini ve nasıl bir nihai sonuca erdirilmesiyle ilgili hizmetleri de sunmaktayız. Bizlere firmalar tarafından çok büyük yükler yükleniyor. Biz hayalimizi kurduk, yapmayı düşündüğümüz şeyler bunlar ve yapmayı düşündüğümüz yatırımı netleştirdik; fakat bunun nasıl olup olması gerektiği hakkında bize destek verirmisiniz? Bizlerin bu süreçte yatırımcıların neler istediğini, bizden neleri yapmamızı arzuladıklarını çok iyi test etmemiz gerekiyor, sonrasında ise firmalarla bir araya gelerek onların tüm mali portföylerinden tutunda bütün bu amacı gerçekleştirebilmek için ellerinde var olan bilgi, belge, doküman ve teknik verilerle birlikte bu işin olabilirliğini kanıtlamak açısından onlara hazırladığımız kapsamlı bir fizibiliteyle bu işe nasıl başlamaları, nasıl yol almaları gerektiğini ve işin devamını getirmekle yararlanabilecekleri argümanları onlara sunuyoruz. Bu bilgilendirmeden sonra firmalar yatırımdan vazgeçebildiği gibi birçok firma başlama aşamasında çok kararsız olmasına rağmen gelen verilerin dpğruluğu net olmasından dolayı yola çıkıp, kurmuş olduğu yatırımla çok ciddi yerlere gelebiliyor.Kurulum aşamasında çok zor gibi görünen bir paylaşım yapıyorsunuz, yaşıyorsunuz ve bunun neticesinde ortaya çıkan nihai sonuç emin olun bütün yorgunluğu üzerinden atıyor ve başarılı bir sonuca ulaşmanızı sağlıyor. Konumuzun başındada belirttiğimiz gibi biz sadece Avrupa Birliği Hibe Projeleri yapan bir firma değiliz daha çok o şekilde bilinmemizle birlikte biz Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ ndan Çevresel Etki değerlendirmesi Yetki Belgesi ve Çevre Danışmanlığı Yeterliği Belgesi, Gıda, Tarım, ve Hayvancılık Bakanlığından da Tarımsal Danışmanlık Yetki Belgesi olan ve bu hizmet başlıklarına ek olarak her alandaki sanayicilerimizin ihtiyaç duyduğu Kalite Yönetim Sistemlerinin kurulumu konusunda da hizmet veren bir firmayız. İş böyle olunca        Bursa’da ki kuruluşlarının sürekli gelişmesi bizlere olan ihtiyacın daha da fazla artmasına sebep oluyor. Bundan dolayı fazla olan talepler bizlere yoğun bir mesai yaşatıyor, bunun neticesinde de doğru zamanda da doğru firmayla yola çıkabilmek başarıya giden yolda en önemli anahtar oluyor.

MEYDAN: Son yıllarda Bursa’nın sanayi profiline baktığımızda sanayi yatırımlarının hızlı artışını görmekteyiz.Bu durum sizi nasıl etkiliyor?

AK:Özellikle Avrupa Birliği’ nden gelen hibelerin tarımsal ağırlıklı olması tarımsal sanayi ile olan diyaloglarımızın daha da gelişmesini sağladı. Önceleri sanayi dediğimizde, destek dediğimizde aklımıza sadece genel anlamda Bursa’da özellikle otomotiv ve yan sanayileri gibi daha çok tarım dışı sanayiler gelirken bu son dönemlerde tarımsal sanayinin de çok önemli bir şekilde Bursa ya katkı sağladığını görüyoruz. Tarımsal Sanayi ciddi bir yol almaya başladı. Proje yapmaya karar veren ve tarım sektöründe de bulunmayı isten firmalarımızla diyaloglara geçip ciddi bir görüşmeyle bu işi neden yapmaları gerektiğini veya yapmayı düşünüyolarsa neden bu işi yapmak istedikleri anlamında karşılıklı sorgulamalarla işe başlayarak tarımsal yatırımda bir potansiyele ulaşmak için uzun fakat sonucu hiçbirşeye değişilmeyecek bir yola çıkıyoruz.Bu sorgulamalar doğru ulaşma anlamında bizlere ciddi yol gösterici oluyor. Bursa sanayiye ciddi destekler var, tarımsal sanayiye ciddi destekler bu bağlamda Lansy Mühendislik olarak üzerimize düşeni fazlasıyla yapmaya çalışıyoruz ve yaptığımızın da kanısındayız.

MEYDAN: IPARD Projelerinde nasıl ve ne kadar destek veriliyor.

AK: Tarımsal sanayiye yönelik sabit yatırım kalem içeren yeni ve mevcut işletmeler kapsamında; Süt ve et üreten tarımsal işletmelerde 1.000.000 euro’nun %65’ine kadar, Meyve ve sebzelerin işlenmesi depolanmasında 1.250.000 euro’nun %50 ‘sine kadar, yöresel ürünler 400.000 euro’nun %50 sine kadar, süt işleme ve et işleme tesislerinde 3.000.000 euronun %50 sine kadar hibe sağlanabilmektedir. 2011 yılında 20 ilde başlayan IPARD Projelerinin uygulanması 2013 yılı başından itibaren Bursa’mızında dahil olduğu 22 ilin ilavesi ile 42 ilde uygulanmaktadır. Çok önemli parasal kaynağın hibe olarak tahsis edildiği bu programa konu tesislerin AB standartlarında olması arzulandığı gibi hazırlanan Proje Başvuru Paketi’nin çok çok detaylı ve doğru hazırlanması istenilmektedir.Gerek teknik projelerin, gerek İş Planı hazırlanması ve gerekse de uygulama aşamasında mutlaka bir danışmanlık hizmetinin alınması başarının ilk adımı olarak düşünülmelidir. Bu güne kadar 11 çağrı ilanına çıkan TKDK tarafından uygulanan program kapsamında bugüne kadar ancak ayrılan bütçelerin %10-15 i seviyesinde bir kaynak tahsisi sağlanmıştır.Bunun en büyük etkeni ise proje hazırlanmasındaki güçlüklerdir. Doğru bir danışmanlık hizmeti başarının ilk adımı olarak düşünülmelidir.Lansy Mühendislik olarak bizler IPARD projelerinin ilk etabından itibaren çok başka illerden başlamak üzere bugüne kadar 24 projenin danışmanlık hizmetini sunduk. Bir çoğunun yapımı biten projelerimiz kapsamında yatırımcılarımıza çok önemli katkılar sağlandı.Halen değerlendirme aşamasında olan dosyalarımızın da kısa süre sonra olumlu olarak sonuçlanacağınıdüşünmekteyiz.Bu konuda da sadece Bursada değil ülkemizin pek çok ilinde IPARD Projeleri hazırlama konusunda çok önemli bir konumda olduğumuz bilinci ile sürekli personel, veri bankası ve teknik olanaklar konusunda yatırımlarımızı sürdürmekteyiz. Tarım dışındaki sanayide de hem bakanlıklar tarafından bize verilen yetkiler ışında, hemde yatırımların yönlendirilmesi ve doğru çizgisel yolda devam ettirilmesi açsından tüm enerjimizi gücümüzü ve bilgi paylaşımımızı firmalara sonuna kadar açıyoruz. Lansy Group Bursanın yanı sıra ülkemiz genelindeki yatırımcının her zaman yanında olmaya devam edecektir. Ve bu desteğide sonuna kadar sürdürecektir. Yatırımcılarımızla birlikte doğru bir yolda olduğumuzu düşünüyoruz ve bu yoldada yılmadan pes etmeden sonuna kadar devam edeceğiz.  

******MEYDAN GAZETESİ****** Alıntıdır...

ZİYARETÇİ SAYACI
  • Online
  • Bugün
  • Dün
  • Toplam
  • :
  • :
  • :
  • :

Lansy Mühendislik ve Danışmanlık © 2013

İLKNET