Tarih: 04.12.2013 Çarşamba | Ekleyen : lansy | Okunma Sayısı: 2498

“IPARD – II SEKTÖR ANALIZI PROJESI” ÇALIŞMALARI BURSA ORGANIZASYONU GERÇEKLEŞTIRILDI

Avrupa Birliği (AB) tarafından, aday ve potansiyel aday ülkelere destek amacıyla oluşturulmuş olan “Katılım Öncesi Yardım Aracı” (Instrument for Pre-Accession Assistance- IPA) nın  beşinci bileşeni Kırsal Kalkınma (IPA Rural Development- IPARD) Avrupa Birliği’nin Ortak Tarım Politikası, Kırsal Kalkınma Politikası ve ilgili politikalarının uygulanması ve yönetimi için uyum hazırlıklarını ve bu kapsamda politika geliştirilmesini desteklemektedir.

IPARD Programının amacı, Türkiye’nin katılım öncesi dönemdeki öncelikleri ve ihtiyaçlarını dikkate alarak, sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak için kapasite oluşturmak, işletmeleri topluluk standartlarına yükseltmek olarak belirlenmiştir.2013 yılı başından itibaren ilimizde de yürütülen IPARD uygulamalarının 2014-2020 yıllarını kapsayan “IPARD II Programı” hazırlıkları bakanlığımızca sürdürülmektedir. Programda yer alması gereken yatırım ve desteklemeler ile potansiyelleri ve eksiklikleri belirlemek amacıyla yabancı uzmanlar ve bakanlık uzmanlarınca saha çalışmaları yanı sıra paydaşlarla ve sektör temsilcileri ile görüşmeler yapılması kararlaştırılmıştır. Bakanlığımız tarafından ilimiz için “Kırsal Altyapı” ve “Süt Üreten ve Süt İşleyen Tesisler” başlıkları kapsamında çalışmalar yapılması talimatına istinaden 27-28-29 Kasım 2013 tarihlerinde her iki başlık kapsamında sektör temsilcileriyle toplantılar ve saha çalışmaları yapılmıştır. “Kırsal Altyapı” grubu olarak BEBKA, BUSKİ, İller Bankası ile görüşmeler gerçekleştirilmiş, ayrıca çeşitli kırsal altyapı yatırımları ile ilgili projeler sahada izlenmiştir.“Süt Üreten ve Süt İşleyen Tesisler” grup çalışmaları çerçevesinde sektör temsilcileriyle İl Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen toplantı sonrasında süt hayvancılığı işletmeleri ile süt işleme tesislerine ziyaretler gerçekleştirilmiştir.

ZİYARETÇİ SAYACI
  • Online
  • Bugün
  • Dün
  • Toplam
  • :
  • :
  • :
  • :

Lansy Mühendislik ve Danışmanlık © 2013

İLKNET