Tarih: 03.12.2013 Salı | Ekleyen : lansy | Okunma Sayısı: 68

ÇEVRE DANIŞMANLIK YETERLİLİK BELGESİ ALMIŞ FİRMALAR İLE ÇEVRE YÖNETİM BİRİMİ ONAYLANMIŞ İŞLETMELERİN DİKKATİNE

Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik 21.11.2013 tarih ve 28828 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmış olup, 1.1.2014 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Yönetmeliğin Geçici 2.Maddesine göre Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce çevre yönetim birimi onaylanmış işletmeler ve çevre danışmanlık belgesi almış firmaların, yeni Yönetmelikte belirtilen şartları, Yönetmeliğin yayım tarihinden itibaren en geç 6 (altı) ay içerisinde, bir başka ifadeyle 21.05.2014 tarihine kadar sağlamaları gerekmektedir.

Bu süre içinde gerekli şartları sağlamayan çevre yönetim birimlerinin onayları ve çevre danışmanlık firmalarının belgeleri 6 (altı) ay süre ile askıya alınacak, askı süresi içinde de gerekli şartları taşımayanların belgeleri iptal edilecektir.

ZİYARETÇİ SAYACI
  • Online
  • Bugün
  • Dün
  • Toplam
  • :
  • :
  • :
  • :

Lansy Mühendislik ve Danışmanlık © 2013

İLKNET